2015 (1-2)

Issued: 12 / 2015
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-8144
Editorial
(Peter Pavúk), p. 5
I. Peer‑reviewed studies

Jan Bouzek and the Czech Lands – Papers Dedicated to Jan Bouzek on the Occasion of his 80th Birthday

Jan Bouzek – homo archaeologicus universalis
(Luboš Jiráň), p. 10-14
Bibliography of Jan Bouzek for the years 2005–2015
p. 15-24

The Czech lands…

Pohrebisko staršej únětickej kultúry z Prahy‑Ruzyně. Príspevok k počiatkom doby bronzovej v Čechách (Early Únětice Culture Cemetery at Praha‑Ruzyně. On the Beginnings of the Bronze Age in Bohemia)
(Katarína Petriščáková, Peter Pavúk, Dara Baštová, Miroslava Šmolíková), p. 25-53
Pohřebiště starší únětické kultury z Prahy‑Ruzyně. Antropologická charakteristika kosterních pozůstatků (Early Únětice Culture Cemetery at Praha‑Ruzyně. Anthropological Analysis of the Skeletal Remains)
(Miluše Dobisíková, Petr Velemínský), p. 54-64
Náhodný nález severského hrotu kopí z doby bronzové u obce Nesměň, okr. Kolín (A Chance Find of a Nordic Bronze Age Spearhead near the Village of Nesměň, District Kolín, Central Bohemia)
(Drahomíra Malyková), p.65-70
Obříství, a Late Bronze Age Port of Trade in Central Bohemia
(Jiří Unger, Monika Pecinovská), p. 71-95
Poznámky k interpretačnímu potenciálu běžných sídelních areálů doby bronzové (Notes on Interpretative Potential of Common Settlement Areas in the Bronze Age)
(David Parma), p. 96-110
Současný stav poznání pozdní doby bronzové v jižních Čechách (Gegenwärtiger Forschungsstand der späten Urnenfelderzeit in Südböhmen)
(Ondřej Chvojka), p. 111-121
Antropomorfní závěsek z Jaroměře (A Figural Pendant from Jaroměř, distr. Náchod, Eastern Bohemia)
(Lucilla Barresi, Jan Kysela), p. 122-142
Němčice and Pistiros: Glass Beads as Historical Markers in the Third Century BC
(Natalie Venclová), p. 143-148
O velikosti keltského nádobí (Zur Grösse des keltischen Geschirrs)
(Vladimír Salač), p. 149-168
Roman Metal Vessels in the Milieu of Germanic Elites in the Middle Danube Region
(Jan Jílek), p. 169-188
St. George at Prague Castle and Perseus: an Impossible Encounter?
(Jan Bažant), p. 189-201
Malé versus velké aneb umělcova touha (Klein versus groß oder das Verlangen des Künstlers)
(Patrik Líbal), p. 202-205

… and beyond

Roman pietas and Herod the Great
(Adam Pažout), p. 206-217
An Unusual Khotanese Terracotta Head from the Sherabad Oasis
(Ladislav Stančo), p. 218-226
Na hranici kultur: krymský Chersonésos, místo setkávání klasického a barbarského světa (On the Border of Cultures: Crimean Chersonesos as the Meeting Point of the Classical and Barbarian Worlds)
(Martina Čechová), p. 227-239
II. Reports
The Stroyno Archaeological Project, Report on the Season 2015
(Petra Tušlová, Barbora Weissová, Stefan Bakardzhiev, Viktoria Čisťakova, Robert Frecer, Petra Janouchová), p. 243-261
Archaeological Survey in the Micro Oasis of Zarabag (South Uzbekistan), Preliminary Report for the Season 2015
(Anna Augustinová, Ladislav Stančo, Shapulat Shaydullaev, Michal Mrva), p. 262-281
Activities of the Institute of Classical Archaeology, Charles University in Prague Year 2014
p. 282-290
Plates
Úvod > Vydání > 2015 (1-2)