2015 (1-2)

Issued: 05 / 2016
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-8144

Editorial (Peter Pavúk), p. 5 (pdf)

I. Peer‑reviewed studies

Jan Bouzek and the Czech Lands – Papers Dedicated to Jan Bouzek on the Occasion of his 80th Birthday

Jan Bouzek – homo archaeologicus universalis (Luboš Jiráň), p. 10-14 (pdf)

Bibliography of Jan Bouzek for the years 2005–2015, p. 15-24 (pdf)

The Czech lands…

Pohrebisko staršej únětickej kultúry z Prahy‑Ruzyně. Príspevok k počiatkom doby bronzovej v Čechách (Early Únětice Culture Cemetery at Praha‑Ruzyně. On the Beginnings of the Bronze Age in Bohemia) (Katarína Petriščáková, Peter Pavúk, Dara Baštová, Miroslava Šmolíková), p. 25-53 (pdf)

Pohřebiště starší únětické kultury z Prahy‑Ruzyně. Antropologická charakteristika kosterních pozůstatků (Early Únětice Culture Cemetery at Praha‑Ruzyně. Anthropological Analysis of the Skeletal Remains) (Miluše Dobisíková, Petr Velemínský), p. 54-64 (pdf)

Náhodný nález severského hrotu kopí z doby bronzové u obce Nesměň, okr. Kolín (A Chance Find of a Nordic Bronze Age Spearhead near the Village of Nesměň, District Kolín, Central Bohemia) (Drahomíra Malyková), p.65-70 (pdf)

Obříství, a Late Bronze Age Port of Trade in Central Bohemia (Jiří Unger, Monika Pecinovská), p. 71-95 (pdf)

Poznámky k interpretačnímu potenciálu běžných sídelních areálů doby bronzové (Notes on Interpretative Potential of Common Settlement Areas in the Bronze Age) (David Parma), p. 96-110 (pdf)

Současný stav poznání pozdní doby bronzové v jižních Čechách (Gegenwärtiger Forschungsstand der späten Urnenfelderzeit in Südböhmen) (Ondřej Chvojka), p. 111-121 (pdf)

Antropomorfní závěsek z Jaroměře (A Figural Pendant from Jaroměř, distr. Náchod, Eastern Bohemia) (Lucilla Barresi, Jan Kysela), p. 122-142 (pdf)

Němčice and Pistiros: Glass Beads as Historical Markers in the Third Century BC (Natalie Venclová), p. 143-148 (pdf)

O velikosti keltského nádobí (Zur Grösse des keltischen Geschirrs) (Vladimír Salač), p. 149-168 (pdf)

Roman Metal Vessels in the Milieu of Germanic Elites in the Middle Danube Region (Jan Jílek), p. 169-188 (pdf)

St. George at Prague Castle and Perseus: an Impossible Encounter? (Jan Bažant), p. 189-201 (pdf)

Malé versus velké aneb umělcova touha (Klein versus groß oder das Verlangen des Künstlers) (Patrik Líbal), p. 202-205 (pdf)

… and beyond

Roman pietas and Herod the Great (Adam Pažout), p. 206-217 (pdf)

An Unusual Khotanese Terracotta Head from the Sherabad Oasis (Ladislav Stančo), p. 218-226 (pdf)

Na hranici kultur: krymský Chersonésos, místo setkávání klasického a barbarského světa (On the Border of Cultures: Crimean Chersonesos as the Meeting Point of the Classical and Barbarian Worlds) (Martina Čechová), p. 227-239 (pdf)

II. Reports

The Stroyno Archaeological Project, Report on the Season 2015 (Petra Tušlová, Barbora Weissová, Stefan Bakardzhiev, Viktoria Čisťakova, Robert Frecer, Petra Janouchová), p. 243-261 (pdf)

Archaeological Survey in the Micro Oasis of Zarabag (South Uzbekistan), Preliminary Report for the Season 2015 (Anna Augustinová, Ladislav Stančo, Shapulat Shaydullaev, Michal Mrva), p. 262-281 (pdf)

Activities of the Institute of Classical Archaeology, Charles University in Prague Year 2014, p. 282-290 (pdf)

Plates

 

Úvod > Vydání > 2015 (1-2)